SZKOŁA
ŻYCIE SZKOŁY
PROJEKTY
BIP
ENGLISH VERSION
     

ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH
IM. PIOTRA MICHAŁOWSKIEGO W RZESZOWIE
Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych, Liceum Plastyczne

ul. Staszica 16A
35-051 Rzeszów

tel. 17 748 29 70
fax 17 748 29 80

sekretariat@zsp.resman.pl1 września 2015 r. - rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

- godz. 8:00 - Msza św. w kościele Matki Boskiej Saletyńskiej w Rzeszowie
(ul. Dąbrowskiego)
- godz. 9:30 - inauguracja roku szkolnego 2015/2016 (aula szkoły)Spotkanie organizacyjne
z rodzicami uczniów Zespołu Szkół Plastycznych
- 17.09.2015 - czwartek, godz. 17.00


Informujemy, że od 1 września do 15 września 2015 r. prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Rzeszów.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
http://bip.erzeszow.pl/wydzialyurzedumiasta/wydzial-edukacji/stypendia-szkolne

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego - pdfPodręczniki i materiały ćwiczeniowe do klasy pierwszej Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych (OSSP)
zapewnia szkoła w ramach dotacji celowej MEN.
Każdy uczeń kl. I OSSP na zasadach wypożyczenia otrzyma
zestaw podręczników na rok szkolny 2015/2016.Osoby ubiegające się o przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Plastycznego i Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w roku szkolnym 2015/2016 zobowiązane są do dostarczenia oryginałów dokumentów w terminie do 30 czerwca 2015 (wtorek).

Osoby ubiegające się o przyjęcie do Liceum Plastycznego:
- oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
- oryginał zaświadczenia o wynikach z egzaminu gimnazjalnego

Osoby ubiegające się o przyjęcie do Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych:
- oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
- oryginał zaświadczenia o wynikach ze sprawdzianu szóstoklasistówZestaw podręczników 2015/2016

PDF

JUBILEUSZ SZKOŁY


jubileusz


DYPLOMY 2015


zdjęcia prac dyplomowych

© 2009  Copyright by ZSP