SZKOŁA
ŻYCIE SZKOŁY
PROJEKTY
BIP

English Version

     

ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH
IM. PIOTRA MICHAŁOWSKIEGO W RZESZOWIE
Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych, Liceum Plastyczne

ul. Staszica 16A
35-051 Rzeszów

tel. 17 748 29 70
fax 17 748 29 80

sekretariat@zsp.resman.pl

WYPRAWKA SZKOLNA 2014


Uczniowie klas III Liceum Plastycznego i VI Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy spełniają kryteria zawarte w Rządowym programie pomocy uczniom w 2014 r. mogą ubiegać się o dofinansowanie do zakupu podręczników w ramach programu "Wyprawka szkolna".

Dofinansowanie do zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 przysługuje uczniom, którzy:


- pochodzą z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, obecnie wynosi 539,00 zł na osobę w rodzinie;
- pochodzą z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, a w których występują przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 Nr 175, poz. 1362 z póŸn. zm.) (np. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, przemoc w rodzinie, alkoholizm, narkomania, zdarzenie losowe); w takiej sytuacji wnioskodawca dołącza uzasadnienie potrzeby przyznania pomocy.

Informacje na temat programu są również dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej www.men.gov.pl w zakładce Akty prawne/Rządowe programy i projekty. Finanse na edukację.


SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK 2014/2015

pobierz dok.
pobierz pdf.


Projekt "Podkarpacie stawia na zawodowców"

W związku z realizacją projektu Podkarpacie stawia na zawodowców oraz zbliżającym się okresem wakacji w czasie którym realizowane będą praktyki i staże umieszczamy dokumenty do pobrania dla uczniów dot. refundacji kosztów dojazdu.

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu
Oświadczenie przewoźnika


SUKCES RZESZOWSKIEGO "PLASTYKA"
II miejsce w ogólnopolskim przeglądzie prac z rysunku, malarstwa i rzeźby
uczniów publicznych i niepublicznych szkół plastycznych w roku szkolnym 2013/2014

więcej


Zapraszamy do oglądnięcia galerii prac uczniów - DYPLOMY 2014

zdjęcia© 2009  Copyright by ZSP