SZKOŁA
ŻYCIE SZKOŁY
PROJEKTY
BIP

English Version

     

ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH
IM. PIOTRA MICHAŁOWSKIEGO W RZESZOWIE
Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych, Liceum Plastyczne

ul. Staszica 16A
35-051 Rzeszów

tel. 17 748 29 70
fax 17 748 29 80

sekretariat@zsp.resman.pl


Stypendium szkolne

Uczniowie zameldowani na pobyt stały w Rzeszowie mogą ubiegać się o stypendium "Młody inżynier" w ramach Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa.
Uczniowie, którzy spełniają kryteria wymagane do stypendium "Młody inżynier" mogą składać wnioski w szkole do dnia 26 września 2014.
Wnioski przed złożeniem w Oddziale Stypendiów Urzędu Miasta Rzeszowa muszą zostać zaopiniowane przez Radą Pedagogiczną, sprawdzone pod względem formalnym i uzupełnione dodatkową dokumentacja w szkole.
Informacje i wnioski dostępne są na stronie: www.rzeszow.pl

Więcej nformacji o stypendiach w zakładce zasiłki, stypendia, wyprawkaSUKCES RZESZOWSKIEGO "PLASTYKA"

II miejsce w ogólnopolskim przeglądzie prac z rysunku, malarstwa i rzeźby uczniów publicznych i niepublicznych szkół plastycznych w roku szkolnym 2013/2014

więcej© 2009  Copyright by ZSP