SZKOŁA
ŻYCIE SZKOŁY
PROJEKTY
BIP
ENGLISH VERSION
     

KANDYDACI DO KLAS PIERWSZYCH !!!

Kandydaci do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017 proszeni są o dostarczenie oryginałów świadectw ukończenia szkoły (świadectwo ukoćzenia szkoły podstawowej - kandydaci do OSSP, świadectwo ukończenia gimnazjum - kandydaci do LP) i wyników egzamnimów OKE (wyniki sprawdzianu - kandydaci do OSSP, wyniki egzaminu gimnazjalnego - kandydaci do LP)
w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2016 r.


ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

Msza na zakończenie roku szkolnego odbędzie się 24 czerwca 2016 r. o godzinie 8:00
w Kościele Matki Boskiej Saletyńskiej. Uroczyste zakończenia roku szkolnego w Galeri Miejskiej Zespołu Szkół Plastycznych o godzinie 9.30.


III miejsce

Nasza uczennica Natalia Olech z klasy III b zajęła III miejsce na Ogólnopolskim Przeglądzie
z Rysunku, Malarstwa i Rzeźby w Dłużewie. Nagrodą jest indeks na wybraną uczelnię artystyczną w Polsce.
Gratulujemy.


KANDYDACI DO KLAS PIERWSZYCH LP NA ROK SZKOLNY 2016/17

Informacji dotyczących wyników egzaminów wstępnych do klas pierwszych Liceum Plastycznego udziela sekretariat szkoły pod nr 177482970 lub 606947261


SPOTKANIE Z RODZICAMI

Spotkanie organizacyjne z rodzicami uczniów przyjętych do szkoły odbędzie się 30 czerwca 2016 r. o godzinie 11:00


DODATKOWY NABÓR

Egzamin wstępny w terminie dodatkowym odbędzie się 15 czerwca 2016 roku o godz. 8:50
w Zespole Szkół Plastycznych im. Piotra Michałowskiego w Rzeszowie.
Osoby ubiegające się o przyjęcie proszone są o dostarczenie potrzebnych dokumentów w terminie do 14 czerwca (wtorek).
Dokumenty do pobrania dostępne w zakładce Rekrutacja


I MIEJSCE

na 11 przeglądzie z rysunku, malarstwa i rzeźby w Zakopanem
JUBILEUSZ 70-LECIA SZKOŁY


ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ
O SPECJALNOŚCIACH W NASZEJ SZKOLE


pdf© 2009  Copyright by ZSP