SZKOŁA
ŻYCIE SZKOŁY
75-LECIE SZKOŁY
DZIENNIK
BIP
ENGLISH VERSION

     
REKRUTACJA 2019/2020
WYNIKI REKRUTACJI 2019/2020


4 - letnie liceum

5 - letnie liceumDla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na specjalizację projektowanie graficzne i aranżację wnętrz ze względu na ograniczoną ilość miejsc zostały ustalone następujące dolne progi punktowe:

projektowanie graficzne - 135 pkt.
aranżacja - 120 pkt.INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

W Liceum Plastycznym i Liceum Sztuk Plastycznych odbywają się zajęcia z przedmiotów plastycznych: rysunek i malarstwo, rzeźba, podstawy projektowania, projektowanie multimedialne, podstawy fotografii i filmu oraz historia sztuki.

Uczeń w trakcie edukacji w szkole realizuje program jednej z niżej wymienionych specjalizacji:

* specjalność: techniki graficzne: specjalizacja: projektowanie graficzne, więcej...
* specjalność: formy rzeźbiarskie: specjalizacja: kowalstwo artystyczne i metaloplastyka, więcej...
* specjalność: formy rzeźbiarskie: specjalizacja: snycerstwo, więcej...
* specjalność: formy rzeźbiarskie: specjalizacja: ceramika artystyczna, więcej...
* specjalność: aranżacja przestrzeni: specjalizacja: aranżacja wnętrz, więcej...


Kandydaci we wniosku o przyjęcie do 4- letniego Liceum Plastycznego /5- letniego Liceum Sztuk Plastycznych dokonują wyboru specjalizacji poprzez numerację zgodnie ze stopniem zainteresowania:

1- specjalizacja pierwszego wyboru
2- specjalizacja drugiego wyboru
3- specjalizacja trzeciego wyboru
4- specjalizacja czwartego wyboru
5- specjalizacja piątego wyboru


O przyjęciu na wskazaną przez kandydata specjalizację pierwszego wyboru decyduje:

* w przypadku 4 letniego Liceum Plastycznego DLA UCZNIÓW PO UKOŃCZONYM GIMNAZJUM pierwszeństwo w wyborze specjalizacji ma zawsze kandydat, który uzyskał większą liczbę punktów z egzaminu wstępnego. W przypadku, nie wystarczającej liczby punktów, kandydat jeżeli będzie taka możliwość jest przydzielany na specjalizację, którą wybrał jako kolejną.

* w przypadku 5 letniego Liceum Sztuk Plastycznych DLA UCZNIÓW PO SZKOLE PODSTAWOWEJ ze względu na fakt, że program przedmiotu specjalizacyjnego realizowany jest od drugiej klasy, o przyjęciu na daną specjalizację dodatkowo decydować będą oceny z przedmiotów artystycznych i frekwencja ucznia uzyskane w pierwszej klasie Liceum Sztuk Plastycznych (pierwszeństwo w wyborze specjalizacji będą mieli uczniowie, którzy otrzymają najwyższe wyniki edukacyjne i najlepsze zachowanie)
POLICEALNA SZKOŁA PLASTYCZNA


INFORMACJE O REKRUTACJI
NA ROK SZKOLNY 2019/2020


REKRUTACJA TRWA DO 12 CZERWCA 2019 R0KU

PODANIE NALEŻY DOSTARCZYĆ DO SEKRETARIATU SZKOŁY
SZKOŁA NIE PROWADZI NABORU W FORMIE ELEKTRONICZNEJ


Warunkiem dostania się do szkoły, w myśl obowiązujących przepisów prawa, jest zdanie
EGZAMINU WSTĘPNEGO

EGZAMIN WSTĘPNY - 13 CZERWCA 2019 r.
godz. 9:00 w budynku szkolnym przy ul. Staszica 16a


Egzamin wstępny będzie składał się z 2 części: praktycznej i teoretycznej

Część praktyczna:
wykonanie zadanych prac w zakresie umiejętności wymaganych na wybranej przez kandydata specjalności kształcenia.
Część teoretyczna:
rozmowa kwalifikacyjna dotycząca zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuki związanych z wybraną przez kandydata specjalnością kształcenia. Na egzamin wstępny kandydaci powinni zabrać ze sobą:
rysunek - ołówki, gumkę do mazania

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW


W dwuletniej Policealnej Szkole Plastycznej odbywają się zajęcia z przedmiotów plastycznych:
rysunek i malarstwo, rzeźba, podstawy projektowania, projektowanie multimedialne, podstawy fotografii i filmu oraz historia sztuki. Uczeń w trakcie edukacji w szkole realizuje program jednej z niżej wymienionych specjalizacji:

projektowanie graficzne, więcej...
kowalstwo artystyczne i metaloplastyka, więcej...


DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wniosek do 2-letniej Policealnej Szkoły Plastycznej: word, pdfABSOLWENT SZKOŁY uzyskuje tytuł PLASTYKA w wybranej specjalizacji

REKRUTACJA DO SZKOŁY TRWA !!!
DO 12 CZERWCA 2019 ROKU

© 2009  Copyright by ZSP